• Telefon


    +47 913 24 617

  • E-post


    post@fespa.no

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for medlemmer av NSF

Vi forplikter oss til å:

Vise ansvar for det markedet og det samfunnet vi betjener ved å drive vår virksomhet med høy forretningsetisk standard i samsvar med gjeldende lovgivning.

Markedsføre våre varer og tjenester på en saklig og informativ måte.

Møte våre kunders krav og forventninger med en tjenestevillig innstilling på et faglig høyt nivå. Sørge for at kyndig opplært personale yter høy kvalitet i kundebehandlingen ved vår bedrifts totale virksomhet.

Oppklare misforståelser og ta hånd om klager og reklamasjoner raskt og på en omsorgsfull og real måte.

Gi våre konkurrenter og kolleger en real og rettskaffen behandling og i konkrete konkurransesituasjoner opptre på en korrekt og ryddig måte.

Påta oss vår del av ansvaret for opplæring og andre fellesoppgaver, samt bidra til å utvikle og heve den faglige og etiske standarden i bransjen.