• Telefon


    +47 913 24 617

  • E-post


    post@fespa.no

Fespa

Foreningen

Norske Spesialtrykkeres Forening har skiftet navn og blitt FESPA Norge.

Bakgrunnen for denne endringen er at foreningen tydelig ønsker å signalisere hvilke bedrifter som kan bli medlem av foreningen, og tilhørighet til den verdensomspennende organisasjonen FESPA.

Navneendringen skjedde etter et strategiske arbeidet i styret og ble formelt vedtatt på foreningens årsmøte i Son i februar 2013.

FESPA Norge er en bransjeforening for trykkerier som bruker serigrafi, digitaltrykk og andre spesielle produksjonsmetoder i sin virksomhet.

Spesial-trykk har sine røtter i seriegrafi. I dag handler det mer om kreative løsninger for å mangfoldiggjøre løsninger, vanligvis litt større og veldig stort format og i mindre mengder, enn selve trykkmetoden. Det er evnen til å bringe kundenes forventninger ett skritt videre, som skal kjennetegne dagens Spesialtrykker.

Selv om serigrafi ikke er like fremtredende i dag, føler foreningen et spesielt ansvar for å ivareta og formidle kunnskap om serigrafimetodens unike historie og muligheter.

Fespa Norge har som formål å:

  • høyne produksjonsmetodenes anseelse, utvide anvendelsesområdene og fremme opplæring i trykkmetodene.
  • videreutvikle fagområdene og formidle relevant informasjon til medlemmene.
  • øke samholdet mellom fagenes utøvere og arbeide for sunne og renslige konkurranseforhold.
  • bistå medlemmene i spørsmål av felles interesse.
  • øke samholdet med andre organisasjoner innenfor de samme eller beslektede fag.

FESPA internationalt

FESPA er en global sammenslutning av 37 nasjonale foreninger for silketrykk, skilt og dekor, digitaltrykk og tekstiltrykk. FESPA ble grunnlagt i 1962, og organiserer de ledende utstillinger og konferanser som samler grafisk industri og storformat. Inntektene fra disse arrangementene, tilbakeføres til bransjen gjennom miljøprosjekter, forskning og utvikling.

FESPA organiserer og finansierer flere typer opplæringsprosjekter, både gjennom sentrale og nasjonale kanaler. Viktig markedsinformasjon innhentes, bearbeides og distribueres gjennom FESPA, som på den måten er en særdeles nyttig katalysator og arena for vekst og teknisk innovasjon i bransjen.